Σκοποί και Στόχοι

Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα (SHS) έχει χαρακτηριστεί από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο, ως το “υπ’αριθμόν ένα» καρκινογόνο και έχει αποδειχθεί ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών και των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών και αναπνευστικών νοσημάτων. Tα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα ENDS (electronic nicotine delivery system-ηλεκτρονικό σύστημα αποδέσμευσης νικοτίνης ), εμφανίσθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, οι δε πωλήσεις τους εμφανίζουν σημαντική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Έργο TackSHS θα προσπαθήσει να αποσαφηνίσει τη συνολική επίπτωση που έχει το παθητικό κάπνισμα και οι εκπομπές των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην αναπνευστική υγεία του πληθυσμού της Ευρώπης. Επίσης, θα διερευνήσει πώς οι επιπτώσεις στην υγεία ποικίλουν ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες (όπως ασθενείς με προϋπάρχοντα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βαρείς καπνιστές καθώς και άλλες ευπαθείς ομάδες).

Μέσω μιας ολοκληρωμένης σειράς πακέτων εργασίας, θα διερευνήσουμε αρχικά τους παράγοντες που καθορίζουν την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, οι οποίοι θα αξιολογηθούν τόσο σε ατομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο (έρευνα και αξιολόγηση ποιότητας του αέρα σε 12 χώρες). Στην συνέχεια, θα αξιολογηθεί η συνολική νοσηρότητα που προκαλείται (σε αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναπνευστικών διαταραχών που προκαλούνται τόσο σε άτομα με προυπάρχοντα νοσήματα, όσο και σε υγιείς. Τέλος θα διερευνηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις της νοσηρότητας και θνησιμότητας που προκαλείται από αυτού του είδους την έκθεση, οι μέθοδοι καλύτερης περιγραφής της έκθεσης, καθώς και οι νέες παρεμβάσεις για τη μείωσή της.

Η συνολική και ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση θα αναβαθμίσει σημαντικά την σύγχρονη επιστημονική γνώση για την καταννόηση της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα και στις εκπομπές του το ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Οι συμμετέχοντες εταίροι διαθέτουν εμπειρία καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα και έχουν ήδη συνεργασθεί μεταξύ τους σε άλλα εξειδικευμένα προγράμματα.

Το Έργο TackSHS θα φέρει για πρώτη φορά μαζί, όλες τις εξέχουσες ερευνητικές ομάδες, ενώ η σύζευξη των πακέτων εργασίας θα δώσει σημαντική ώθηση στην αντιμετώπιση της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα και στις εκπομπές των ηλεκτρονικών τσιγάρων.